Nghiên cứu

Đồng hồ đếm ngược được bật: Microsoft đang kiểm tra Windows XP

Đồng hồ đếm ngược được bật: Microsoft đang kiểm tra Windows XP

Linux và các ứng dụng bị ảnh hưởng: Lỗ hổng nghiêm trọng trong Thư viện GnuTLS mã nguồn mở

Linux và các ứng dụng bị ảnh hưởng: Lỗ hổng nghiêm trọng trong Thư viện GnuTLS mã nguồn mở

Vấn đề phần mềm: BMW cần triệu hồi hơn 10.000 xe hơi tại Trung Quốc

Vấn đề phần mềm: BMW cần triệu hồi hơn 10.000 xe hơi tại Trung Quốc

Nghiên cứu bởi COMPUTERWOCHE và CIO: Bạn cần biết về bảo mật điểm cuối

Nghiên cứu bởi COMPUTERWOCHE và CIO: Bạn cần biết về bảo mật điểm cuối

Endpoint Security: Tìm kiếm liên tục cho sự bình thường

Endpoint Security: Tìm kiếm liên tục cho sự bình thường

Nghiên cứu tự do CNTT 2016: Nhu cầu mạnh mẽ cho các dịch giả tự do CNTT

Nghiên cứu tự do CNTT 2016: Nhu cầu mạnh mẽ cho các dịch giả tự do CNTT

Nghiên cứu về chiến lược tìm nguồn cung ứng: Các công ty muốn tập trung hơn vào các dịch vụ ngoài khơi

Nghiên cứu về chiến lược tìm nguồn cung ứng: Các công ty muốn tập trung hơn vào các dịch vụ ngoài khơi

Nghiên cứu về sự sẵn sàng của đám mây 2015: Các công ty Đức đã sẵn sàng cho đám mây

Nghiên cứu về sự sẵn sàng của đám mây 2015: Các công ty Đức đã sẵn sàng cho đám mây

Nghiên cứu tự do của CW 2015: Những người đặt chân vào cửa giành được đơn đặt hàng

Nghiên cứu tự do của CW 2015: Những người đặt chân vào cửa giành được đơn đặt hàng

Tối ưu hóa, phát triển, khởi xướng: Dần dần đến mô hình kinh doanh IoT mới

Tối ưu hóa, phát triển, khởi xướng: Dần dần đến mô hình kinh doanh IoT mới

Bảo mật và Điện toán đám mây: Bảo vệ hiệu quả dữ liệu trên đám mây

Bảo mật và Điện toán đám mây: Bảo vệ hiệu quả dữ liệu trên đám mây

Quan điểm của CMO 2013: Khảo sát về Marketing trong quá trình chuyển đổi

Quan điểm của CMO 2013: Khảo sát về Marketing trong quá trình chuyển đổi

Khảo sát vào cuối tháng 11: Mong muốn của CNTT tự làm chủ

Khảo sát vào cuối tháng 11: Mong muốn của CNTT tự làm chủ

Cuộc tranh luận của chuyên gia về các dịch vụ được quản lý: Cloud 2.0 kêu gọi đường cong học tập của người dùng mới

Cuộc tranh luận của chuyên gia về các dịch vụ được quản lý: Cloud 2.0 kêu gọi đường cong học tập của người dùng mới

Bàn tròn MÁY TÍNH TUẦN: Các dịch vụ được quản lý giữa đám mây và khách hàng

Bàn tròn MÁY TÍNH TUẦN: Các dịch vụ được quản lý giữa đám mây và khách hàng

Nghiên cứu của Computerwoche và CIO: Quản lý dịch vụ doanh nghiệp phá vỡ silo

Nghiên cứu của Computerwoche và CIO: Quản lý dịch vụ doanh nghiệp phá vỡ silo

Nghiên cứu tìm nguồn cung ứng 2018: Dần dần vào đám mây

Nghiên cứu tìm nguồn cung ứng 2018: Dần dần vào đám mây

Các ứng dụng và giới hạn của "AI và Tự động hóa": Mục tiêu: Tự động hóa - Phương tiện: Trí tuệ nhân tạo

Các ứng dụng và giới hạn của "AI và Tự động hóa": Mục tiêu: Tự động hóa - Phương tiện: Trí tuệ nhân tạo

Sẵn sàng, dịch vụ !: Dịch vụ được quản lý muốn được chuẩn bị tốt

Sẵn sàng, dịch vụ !: Dịch vụ được quản lý muốn được chuẩn bị tốt

Nghiên cứu bởi COMPUTERWOCHE và CIO: Quản lý dịch vụ doanh nghiệp chỉ mới bắt đầu

Nghiên cứu bởi COMPUTERWOCHE và CIO: Quản lý dịch vụ doanh nghiệp chỉ mới bắt đầu

Các công ty Đức đang tụt lại phía sau: Các chuyên gia bảo mật muốn các công ty sợ hãi đám mây

Các công ty Đức đang tụt lại phía sau: Các chuyên gia bảo mật muốn các công ty sợ hãi đám mây

Các chiến lược, hiệp lực và tài nguyên tìm kiếm: "Không ai nên quá mù quáng khi ngủ quên những xu hướng quan trọng"

Các chiến lược, hiệp lực và tài nguyên tìm kiếm: "Không ai nên quá mù quáng khi ngủ quên những xu hướng quan trọng"

Expert Roundtable Cloud Security: Nhà cung cấp sẽ thực hiện điều đó

Expert Roundtable Cloud Security: Nhà cung cấp sẽ thực hiện điều đó

Học máy ở các công ty Đức: giữa sự lạc quan và sự trì hoãn

Học máy ở các công ty Đức: giữa sự lạc quan và sự trì hoãn

Học máy bàn tròn: Tiềm năng chưa cạn kiệt: Dữ liệu Các nhà khoa học thường ngồi trên đất khô

Học máy bàn tròn: Tiềm năng chưa cạn kiệt: Dữ liệu Các nhà khoa học thường ngồi trên đất khô

Nghiên cứu về IoT của COMPUTERWOCHE và CIO: Các doanh nghiệp rất lạc quan về IoT

Nghiên cứu về IoT của COMPUTERWOCHE và CIO: Các doanh nghiệp rất lạc quan về IoT

Nghiên cứu CIO và CIO IoT 2019: Đột phá: bước nhảy vọt trong các dự án IoT

Nghiên cứu CIO và CIO IoT 2019: Đột phá: bước nhảy vọt trong các dự án IoT

Số hóa tại "Nhà vô địch ẩn giấu": Các nhà lãnh đạo thị trường thế giới chưa biết đang gia tăng

Số hóa tại "Nhà vô địch ẩn giấu": Các nhà lãnh đạo thị trường thế giới chưa biết đang gia tăng

Nghiên cứu tự do CNTT 2017: CNTT Freelancer - có thể là một chút nữa không?

Nghiên cứu tự do CNTT 2017: CNTT Freelancer - có thể là một chút nữa không?

Hòa giải của dịch giả tự do CNTT: nhu cầu nhiều hơn, áp lực nhiều hơn

Hòa giải của dịch giả tự do CNTT: nhu cầu nhiều hơn, áp lực nhiều hơn

TUẦN MÁY TÍNH Nghiên cứu về các dịch vụ bảo mật được quản lý: Cứu neo cho các bộ phận CNTT

TUẦN MÁY TÍNH Nghiên cứu về các dịch vụ bảo mật được quản lý: Cứu neo cho các bộ phận CNTT

Quản lý dịch vụ doanh nghiệp: Các công ty nghĩ về dịch vụ

Quản lý dịch vụ doanh nghiệp: Các công ty nghĩ về dịch vụ

Nghiên cứu IDG về học máy / học sâu: KI / ML tối ưu hóa các quy trình nội bộ

Nghiên cứu IDG về học máy / học sâu: KI / ML tối ưu hóa các quy trình nội bộ

Nghiên cứu "Phân tích dự đoán 2018": Phân tích dự đoán tăng tốc

Nghiên cứu "Phân tích dự đoán 2018": Phân tích dự đoán tăng tốc

Tiềm năng của Internet of Things chưa hết: các công ty phải xác định rõ ràng trường hợp kinh doanh tại IoT

Tiềm năng của Internet of Things chưa hết: các công ty phải xác định rõ ràng trường hợp kinh doanh tại IoT

Nghiên cứu IDG: Di chuyển đám mây là một vấn đề CNTT quan trọng - và hơn thế nữa?

Nghiên cứu IDG: Di chuyển đám mây là một vấn đề CNTT quan trọng - và hơn thế nữa?

IDG phỏng vấn 347 công ty: ITSM: hoạt động mạnh mẽ, có thể mở rộng chiến lược

IDG phỏng vấn 347 công ty: ITSM: hoạt động mạnh mẽ, có thể mở rộng chiến lược

Xu hướng trong thị trường tìm nguồn cung ứng: mong muốn lớn, ngân sách nhỏ

Xu hướng trong thị trường tìm nguồn cung ứng: mong muốn lớn, ngân sách nhỏ

Tuần lễ máy tính và nghiên cứu IoT CIO: Bảo mật là thách thức lớn nhất về IoT

Tuần lễ máy tính và nghiên cứu IoT CIO: Bảo mật là thách thức lớn nhất về IoT

TUẦN MÁY TÍNH Di chuyển đám mây bàn tròn: Điện toán đám mây: Hiện đại hóa ứng dụng - Nhưng bằng cách nào?

TUẦN MÁY TÍNH Di chuyển đám mây bàn tròn: Điện toán đám mây: Hiện đại hóa ứng dụng - Nhưng bằng cách nào?

TUẦN MÁY TÍNH Trí thông minh nhân tạo bàn tròn: Tiềm năng lớn đáp ứng người dùng do dự

TUẦN MÁY TÍNH Trí thông minh nhân tạo bàn tròn: Tiềm năng lớn đáp ứng người dùng do dự

Nghiên cứu "Quản lý danh tính và truy cập": Bộ phận CNTT đã (thường) ngả mũ tại IAM

Nghiên cứu "Quản lý danh tính và truy cập": Bộ phận CNTT đã (thường) ngả mũ tại IAM

Nghiên cứu IoT của COMPUTERWOCHE và CIO: Internet of Things đang dần đạt được đà

Nghiên cứu IoT của COMPUTERWOCHE và CIO: Internet of Things đang dần đạt được đà

Quản lý danh tính và truy cập: "IAM thất bại khi bạn cần phần cứng riêng biệt"

Quản lý danh tính và truy cập: "IAM thất bại khi bạn cần phần cứng riêng biệt"

Những phát hiện chính của nghiên cứu "Tự động hóa bảo mật 2017": Các quy trình bảo mật CNTT được tự động hóa - nhưng chỉ trong các bước nhỏ

Những phát hiện chính của nghiên cứu "Tự động hóa bảo mật 2017": Các quy trình bảo mật CNTT được tự động hóa - nhưng chỉ trong các bước nhỏ

Nơi làm việc của IDG trong tương lai: Vẫn còn đủ chỗ để cải thiện

Nơi làm việc của IDG trong tương lai: Vẫn còn đủ chỗ để cải thiện

Nơi làm việc của tương lai: người dùng cần phạm vi hành động

Nơi làm việc của tương lai: người dùng cần phạm vi hành động

Nơi làm việc của tương lai: Nơi làm việc à la carte

Nơi làm việc của tương lai: Nơi làm việc à la carte

Trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số: Con đường dài đến các mối quan hệ khách hàng kỹ thuật số

Trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số: Con đường dài đến các mối quan hệ khách hàng kỹ thuật số

Nơi làm việc của tương lai: Nhân viên - Động lực trong tâm chấn

Nơi làm việc của tương lai: Nhân viên - Động lực trong tâm chấn

Bàn tròn "IoT - trong lĩnh vực căng thẳng giữa an ninh và an toàn": Achilles gót Bảo mật: IoT phải trở nên an toàn hơn

Bàn tròn "IoT - trong lĩnh vực căng thẳng giữa an ninh và an toàn": Achilles gót Bảo mật: IoT phải trở nên an toàn hơn

Nghiên cứu "Trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số 2017": Mối quan hệ khách hàng kỹ thuật số - không phải là một nửa!

Nghiên cứu "Trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số 2017": Mối quan hệ khách hàng kỹ thuật số - không phải là một nửa!

Dịch vụ bảo mật được quản lý: "Không có tiêu chuẩn DIN cho bảo mật được quản lý"

Dịch vụ bảo mật được quản lý: "Không có tiêu chuẩn DIN cho bảo mật được quản lý"

Nghiên cứu IDG "Công nghiệp 4.0": Công nghiệp 4.0: Bộ phận CNTT thiết lập giai điệu

Nghiên cứu IDG "Công nghiệp 4.0": Công nghiệp 4.0: Bộ phận CNTT thiết lập giai điệu

Nghiên cứu kỹ năng phân tích dữ liệu: Nhu cầu đào tạo lớn trong việc xử lý dữ liệu

Nghiên cứu kỹ năng phân tích dữ liệu: Nhu cầu đào tạo lớn trong việc xử lý dữ liệu

Nghiên cứu IDG Tìm nguồn cung ứng 2017: Khởi hành vào những đám mây

Nghiên cứu IDG Tìm nguồn cung ứng 2017: Khởi hành vào những đám mây

Nghiên cứu tìm nguồn cung ứng: Các nhà lãnh đạo CNTT tăng cường vai trò của họ đối với CIO

Nghiên cứu tìm nguồn cung ứng: Các nhà lãnh đạo CNTT tăng cường vai trò của họ đối với CIO

TUẦN MÁY TÍNH Sự kiện: Ngày tìm nguồn cung ứng: Sức đề kháng đối với các nhà cung cấp dịch vụ đang sụp đổ

TUẦN MÁY TÍNH Sự kiện: Ngày tìm nguồn cung ứng: Sức đề kháng đối với các nhà cung cấp dịch vụ đang sụp đổ

Tìm nguồn cung ứng: Hợp đồng tìm nguồn cung dài hạn không phù hợp với thế giới số hóa nhanh

Tìm nguồn cung ứng: Hợp đồng tìm nguồn cung dài hạn không phù hợp với thế giới số hóa nhanh

Nghiên cứu về Tìm nguồn cung ứng CNTT 2015 tại Đức: Các chuyên gia tư vấn tìm nguồn cung ứng đang thúc đẩy tiêu chuẩn hóa CNTT

Nghiên cứu về Tìm nguồn cung ứng CNTT 2015 tại Đức: Các chuyên gia tư vấn tìm nguồn cung ứng đang thúc đẩy tiêu chuẩn hóa CNTT

Hội nghị bàn tròn máy tính: Mỗi yêu cầu tìm nguồn cung ứng CNTT thứ năm không phải từ CIO

Hội nghị bàn tròn máy tính: Mỗi yêu cầu tìm nguồn cung ứng CNTT thứ năm không phải từ CIO

Nghiên cứu tìm nguồn cung ứng: Các công ty muốn thuê ngoài nhiều hơn

Nghiên cứu tìm nguồn cung ứng: Các công ty muốn thuê ngoài nhiều hơn

Nghiên cứu tìm nguồn cung ứng 2015: Chiến lược tìm nguồn cung ứng của những người ra quyết định

Nghiên cứu tìm nguồn cung ứng 2015: Chiến lược tìm nguồn cung ứng của những người ra quyết định

Kết quả nghiên cứu CIO: Tìm nguồn cung ứng 2007

Kết quả nghiên cứu CIO: Tìm nguồn cung ứng 2007

Nghiên cứu "Nhận dạng và quản lý truy cập": IAM bằng chứng trong tương lai: Vẫn còn nhiều việc phải làm

Nghiên cứu "Nhận dạng và quản lý truy cập": IAM bằng chứng trong tương lai: Vẫn còn nhiều việc phải làm

Dịch vụ nghiên cứu IDG thực hiện kiểm tra thực tế: Analytics: Khởi đầu tốt, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm

Dịch vụ nghiên cứu IDG thực hiện kiểm tra thực tế: Analytics: Khởi đầu tốt, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm

Bàn tròn về Real Analytics: Những gì Kittlers ở Colorado đang làm với Data Analytics

Bàn tròn về Real Analytics: Những gì Kittlers ở Colorado đang làm với Data Analytics

Nghiên cứu "Công nghiệp 4.0" của TUẦN MÁY TÍNH: Công nghiệp 4.0: Các công ty lớn là những người tiên phong, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải bắt kịp

Nghiên cứu "Công nghiệp 4.0" của TUẦN MÁY TÍNH: Công nghiệp 4.0: Các công ty lớn là những người tiên phong, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải bắt kịp

Sẵn sàng phân tích bàn tròn: Analytics - sẵn sàng để cất cánh

Sẵn sàng phân tích bàn tròn: Analytics - sẵn sàng để cất cánh

BI cổ điển không còn đủ nữa: các dự án phân tích là sự pha trộn giữa tầm nhìn và bài tập về nhà

BI cổ điển không còn đủ nữa: các dự án phân tích là sự pha trộn giữa tầm nhìn và bài tập về nhà

Nghiên cứu sẵn sàng phân tích: Các công ty đạt được cơ hội phân tích dữ liệu

Nghiên cứu sẵn sàng phân tích: Các công ty đạt được cơ hội phân tích dữ liệu

TUẦN MÁY TÍNH Bàn tròn: Số hóa cũng thách thức các nhà cung cấp dịch vụ CNTT

TUẦN MÁY TÍNH Bàn tròn: Số hóa cũng thách thức các nhà cung cấp dịch vụ CNTT

Nghiên cứu tự do CW: Làm thế nào các ông chủ CNTT tìm thấy dịch giả tự do ...

Nghiên cứu tự do CW: Làm thế nào các ông chủ CNTT tìm thấy dịch giả tự do ...

Nghiên cứu Freelancer 2011: Chuyên môn và kinh nghiệm là khó khăn

Nghiên cứu Freelancer 2011: Chuyên môn và kinh nghiệm là khó khăn

Nghiên cứu CNTT Freelancer 2011: Những gì các nhà quản lý CNTT mong đợi từ các trung gian

Nghiên cứu CNTT Freelancer 2011: Những gì các nhà quản lý CNTT mong đợi từ các trung gian

Nghiên cứu bảo mật di động Phần 1: Bảo mật di động - Các công ty đánh giá thấp rủi ro

Nghiên cứu bảo mật di động Phần 1: Bảo mật di động - Các công ty đánh giá thấp rủi ro

Nghiên cứu MÁY TÍNH: Những người làm việc tự do CNTT được hưởng lợi từ các bài tập dự án dài

Nghiên cứu MÁY TÍNH: Những người làm việc tự do CNTT được hưởng lợi từ các bài tập dự án dài

Nghiên cứu bảo mật di động Phần 3: Bảo mật di động - Cách các công ty Đức tự bảo vệ mình

Nghiên cứu bảo mật di động Phần 3: Bảo mật di động - Cách các công ty Đức tự bảo vệ mình

Nghiên cứu CNTT Freelancer 2011: Kỳ vọng cao cho các chuyên gia CNTT độc lập

Nghiên cứu CNTT Freelancer 2011: Kỳ vọng cao cho các chuyên gia CNTT độc lập

Nghiên cứu bảo mật di động, Phần 2: Những thiếu sót lớn nhất của các công ty

Nghiên cứu bảo mật di động, Phần 2: Những thiếu sót lớn nhất của các công ty

Sẵn sàng cho đám mây ở Đức: cách người dùng tìm đường đến tương lai

Sẵn sàng cho đám mây ở Đức: cách người dùng tìm đường đến tương lai

Sẵn sàng cho đám mây bàn tròn: "Tôi tin rằng CNTT từ lâu đã bị ngắt kết nối"

Sẵn sàng cho đám mây bàn tròn: "Tôi tin rằng CNTT từ lâu đã bị ngắt kết nối"

Mô hình giai đoạn: 5 mẹo để phối hợp các dịch vụ đám mây

Mô hình giai đoạn: 5 mẹo để phối hợp các dịch vụ đám mây

Giải phóng chuyên nghiệp như một Freelancer: Ngay cả người phụ nữ cũng làm công việc CNTT

Giải phóng chuyên nghiệp như một Freelancer: Ngay cả người phụ nữ cũng làm công việc CNTT

Số hóa & Chuyển đổi doanh nghiệp: Bạn đã sẵn sàng cho đám mây?

Số hóa & Chuyển đổi doanh nghiệp: Bạn đã sẵn sàng cho đám mây?

MÁY TÍNH TUẦN MÁY TÍNH Điện thoại đám mây bàn tròn: "Điện thoại đám mây đã là sự thay thế tốt hơn hiện nay"

MÁY TÍNH TUẦN MÁY TÍNH Điện thoại đám mây bàn tròn: "Điện thoại đám mây đã là sự thay thế tốt hơn hiện nay"

Tuyển dụng tự do CNTT: Ba câu hỏi dự án trong một tuần

Tuyển dụng tự do CNTT: Ba câu hỏi dự án trong một tuần

Vị trí phù hợp của các dịch giả tự do CNTT: Nỗi đau của người quản lý dự án ở đâu?

Vị trí phù hợp của các dịch giả tự do CNTT: Nỗi đau của người quản lý dự án ở đâu?

Nghiên cứu CISO của COMPUTERWOCHE: Ngân sách bảo mật CNTT đang tăng lên, nhưng thường thiếu bí quyết

Nghiên cứu CISO của COMPUTERWOCHE: Ngân sách bảo mật CNTT đang tăng lên, nhưng thường thiếu bí quyết

TUẦN MÁY TÍNH Bảng bảo mật đám mây: Bảo mật đám mây không phải là một chủ đề về công nghệ mà là sự tuân thủ

TUẦN MÁY TÍNH Bảng bảo mật đám mây: Bảo mật đám mây không phải là một chủ đề về công nghệ mà là sự tuân thủ

Yêu cầu đối với các trung gian gia tăng: Dịch giả tự do CNTT là một mặt hàng khan hiếm

Yêu cầu đối với các trung gian gia tăng: Dịch giả tự do CNTT là một mặt hàng khan hiếm

TUẦN MÁY TÍNH IoT Roundtable IoT II: Suy nghĩ đột ngột không làm nên một dự án IoT thành công

TUẦN MÁY TÍNH IoT Roundtable IoT II: Suy nghĩ đột ngột không làm nên một dự án IoT thành công

Nghiên cứu về IoT của COMPUTERWOCHE và CIO: Nhiều công ty chưa sẵn sàng cho IoT

Nghiên cứu về IoT của COMPUTERWOCHE và CIO: Nhiều công ty chưa sẵn sàng cho IoT

MÁY TÍNH nghiên cứu điện thoại đám mây đến đầu cuối ISDN: Mọi công ty thứ ba đều muốn dựa vào điện thoại đám mây

MÁY TÍNH nghiên cứu điện thoại đám mây đến đầu cuối ISDN: Mọi công ty thứ ba đều muốn dựa vào điện thoại đám mây

Làm việc trong CNTT 2016: Phụ nữ chống lại sự thiếu hụt công nhân lành nghề

Làm việc trong CNTT 2016: Phụ nữ chống lại sự thiếu hụt công nhân lành nghề

Sẵn sàng trải nghiệm khách hàng: Khách hàng hoàn toàn hài lòng - đây là mục tiêu

Sẵn sàng trải nghiệm khách hàng: Khách hàng hoàn toàn hài lòng - đây là mục tiêu

TUẦN MÁY TÍNH nghiên cứu Cloud Security 2016: Đám mây có bất an không?

TUẦN MÁY TÍNH nghiên cứu Cloud Security 2016: Đám mây có bất an không?

Nghiên cứu CISO về MÁY TÍNH: Các CISO chưa được thành lập tại các công ty Đức

Nghiên cứu CISO về MÁY TÍNH: Các CISO chưa được thành lập tại các công ty Đức