Anonim

Đào tạo video hoàn chỉnh, bạn có thể xem video2brain: PowerPoint 2016: Mẹo, Thủ thuật, Kỹ thuật (Huấn luyện viên: Lorenz Hölscher)

Bạn cũng có thể quan tâm: PowerPoint 2016 - Chuyển đổi liệt kê sang SmartArt

Bạn có thể xem tất cả các video MÁY TÍNH tại đây.

Đăng ký kênh Youtube của chúng tôi.